Wykłady
WYKŁAD INAUGURACYJNY
Determinanty jakości życia w dorosłości
WYKŁAD 3
Strategie uczenia spokojnego zachowania i samokontroli osób z NI
Warsztat
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE
Późna interwencja behawioralna – wykorzystanie technik kontroli zachowania oraz strategii uczenia w nauce spokojnego zachowania.
Nela Grzegorczyk-Dłuciak
dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania osób z uszkodzeniami mózgu, terapeuta i superwizor behawioralny.
Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej; aktualnie superwizor w Niepublicznych Szkołach UMIEM w Krakowie i Raciborzu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej; wykładowca m.in. Uniwersytetu SWPS, od 2002 r. prowadzi szkolenia z analizy behawioralnej stosowanej i terapii dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi; współautorka koncepcji i Członek Kapituły (od początku istnienia do dziś) systemu Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego, współautorka projektu NCBiR „SYSABA – Systemu wsparcia ośrodków behawioralnych pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi” stanowiącego nowy, elektroniczny standard dokumentacji behawioralnej.
Wybierz Bilet Dla Siebie!
Ruszyła przedsprzedaż biletów