Brak wyników
Kongres Terapii Specjalnej - Twoja szansa na rozwój zawodowy
Zarejestruj się w najniższej cenie tylko do 25 kwietnia » po tym terminie ceny wzrosną! »
24.05.2024
OGÓLNOPOLSKI KONGRES PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
I TERAPEUTÓW
 

Innowacyjne techniki pracy
z podopiecznymi z zaburzeniami rozwojowymi

Terapia taktylna – Model KAWA – Metoda Snoezelen - Kinesiotaping

 
Konferencja online
Dostęp do nagrania na 7 dni!
Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 
PODCZAS TEGOROCZNEJ EDYCJI!
 

STAWIAMY W 100% NA NOWOCZESNE METODY PRACY! Zaprezentujemy innowacyjne i zgodne ze światowymi trendami techniki wykorzystywane w terapii zajęciowej. Praktycy z aż 4 dziedzin zaprezentują konkretne metody terapeutyczne w różnych obszarach terapii zajęciowej, m.in. z wykorzystanie terapii taktylnej, modelu KAWA, modelu Snoezelen i kinesiotapingu.

Nowości w tegorocznej edycji!

 
 
 
Panele i warsztaty
4 panele tematyczne + 2 warsztaty
 
 
 
Premiera!
Workbook w pracy z osobami neuroatypowymi!
 
 
AI w terapii
AI w terapii osób
z NI i ASD!
 
 
6 Case study
- analiza przypadków z gabinetów terapeutycznych
 
 
Q&A
Sesje Q&A z najlepszymi ekspertami-praktykami
 

TOP TEMATY

 
 
 • Nowości terapeutyczne bazujące na najnowszych trendach i badaniach – nowoczesne i aktualne podejście do terapii zajęciowej w ramach rozwijania umiejętności podstawowych, ogólnych i specjalistycznych.
 • Wskazówki dotyczące integracji terapii taktylnej z innymi metodami terapeutycznymi, aby stworzyć holistyczny i kompleksowy program terapeutyczny dla dziecka m.in. w spektrum autyzmu lub NI.
 • Jak stworzyć atmosferę Snoezelen w gabinecie – pokażemy w jaki sposób stworzyć Salę Doświadczenia Świata we własnym gabinecie terapeutycznym oraz w jaki sposób zrealizować Salę Doświadczenia Świata we własnej praktyce terapeutycznej.
 • Kinesiotaping w terapii ręki jako efektywny sposób na usprawnienie całej ręki i układu ruchowego.
 • Model KAWA w procesie terapii zajęciowej jako wsparcie pacjenta w obliczu problemów wynikających z uwarunkowań społeczno-kulturowych.
 

Prelegenci

 
 
Zobacz więcej

dr n. kf. Ewa Bartelmus

 
Zobacz więcej

dr hab. Edyta Janus

Psycholog, socjolog, terapeuta
Zobacz więcej

dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Terapeuta, etyk, psychogerontolog
Zobacz więcej

dr hab. Emilia Mikołajewska prof Uczelni

Specjalista fizjoterapii, logopeda
Zobacz więcej

mgr Joanna Pyzik

Licencjonowany terapeuta behawioralny, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta
Zobacz więcej

Justyna Kapuścińska – Kozakiewicz

Nauczyciel i pedagog

Program Kongresu

 
 
BLOK 1

TERAPIA TAKTYLNA w pracy z podopiecznymi z zaburzeniami rozwoju

W tej części prowadząca przedstawi istotę i cele terapii taktylnej w kontekście pracy z dziećmi z zaburzeniami ruchowymi, NI czy ASD. Zaprezentuje konkretne techniki i narzędzia, które można zastosować w codziennej praktyce terapeutycznej.
dr n. kf. Ewa Bartelmus
 • Terapia taktylna jako wsparcie funkcjonowania układu nerwowego i dotykowego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Zastosowanie dotyku głębokiego oraz dotyku powierzchniowego podczas terapii taktylnej u dziecka w spektrum autyzmu, zaburzeniami ruchowymi oraz NI.
 • Wskazówki do zindywidualizowania procesu terapeutycznego - jak dopasować dany rodzaj stymulacji oraz jego natężenie do potrzeb podopiecznego.
 • Przykłady aktywności terapeutycznych z wykorzystaniem techniki masażu i stymulacji zmysłu dotyku.
 
POMOCE TERAPEUTYCZNE: ebook „Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami integracji sensorycznej”
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM - dedykowana konkretnym przypadkom.
BLOK 2

Model KAWA w praktyce terapeutycznej jako efektywne narzędzie w terapii zajęciowej

W tej części zaprezentujemy najnowsze trendy w terapii zajęciowej i przedstawimy przykłady treningu umiejętności terapeutycznych, które może zastosować każdy terapeuta. Przedstawimy czym jest model KAWA oraz w jaki sposób można go zastosować w codziennej pracy terapeutycznej.
dr Edyta Janus
 • Najnowsze trendy w terapii zajęciowej – nowe spojrzenie przykłady działań i ćwiczeń wspierających rozwój umiejętności podstawowych, ogólnych i specjalistycznych terapeuty zajęciowego z zakresu nowoczesnej terapii zajęciowej.
 • Komunikacja i mowa ciała w codziennej pracy terapeutycznej – przedstawienie praktycznego treningu kompetencji terapeutycznych, które pozwolą na swobodne projektowanie oddziaływań terapeutycznych.
 • Model KAWA – przykład zastosowania modelu w procesie terapii zajęciowej. W jaki sposób model KAWA pomaga w lepszym rozumieniu uwarunkować społeczno-kulturowych podopiecznego? Gotowe przykłady zastosowania modelu w pracy z podopiecznym.
 
POMOCE TERAPEUTYCZNE: ebook „Terapia filmem jako forma wspomagania umiejętności radzenia sobie z emocjami”
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM - dedykowana konkretnym przypadkom.
BLOK 3

Metoda Snoezelen jako terapia wielozmysłowa nastawiona na wsparcie podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi

W tej części przedstawimy metodę Sali Doświadczania Świata i sposób jej wykorzystywania w terapii zajęciowej z dziećmi z młodzieżą z różnymi zaburzeniami. Zaprezentujemy przykłady zastosowania terapii wielozmysłowej w pracy indywidualnej i grupowej.
dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann
 • Terapia wielozmysłowa – czym jest terapia w Sali Doświadczania Świata? Jak wykorzystać metodę Snoezelen do pracy terapeutycznej?
 • Niedyrektywność stymulacji w Sali Doświadczania Świata - JAKIE bodźce, KIEDY i DLA KOGO? Wskazania i przeciwwskazania w kontekście różnych grup uczestników.
 • Niedyrektywność interakcji w Sali Doświadczania Świata - CO mówić, KIEDY i W JAKI SPOSÓB? Komunikacja werbalna i niewerbalna z uczestnikami podczas sesji
 
WARSZTAT TERAPEUTYCZNY: prezentacja technik pracy, które może zastosować terapeuta w metodzie Snoezelen z różnymi grupami uczestników.
POMOCE TERAPEUTYCZNE: ebook „Stymulacja sensoryczna metodą motoryczno-słuchowo-narracyjną”
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM - dedykowana konkretnym przypadkom.
BLOK 4

Kinesiotaping w terapii ręki – propozycje aplikacji w poprawie motoryki małej

Prelegentka pokaże, w jaki sposób stosować kinesiotaping w terapii ręki. Zostaną omówione rodzaje plastrów, ich funkcje oraz sposób realizacji kinesiotapingu.
dr hab. Emilia Mikołajewska
 • ABC Kinesiotapingu – co terapeuta i pedagog powinien wiedzieć na temat kinesiotapingu? Jakie są właściwości i rodzaje plastrów? Czy kolor plastra ma znaczenie?
 • Możliwości i ograniczenia kinesiotapingu – gdzie można zastosować plastrowanie? Jakie zachować środki ostrożności, m.in. przy oklejaniu dzieci?
 • Kinesiotaping w terapii ręki – jakie są specyficzne potrzeby terapii ręki i jak można je spełniać przy użyciu plastrów? Kiedy kinesiotaping pełni funkcję wspierającą?
 • Przykłady zastosowania kinesiotapingu w terapii ręki – w jaki sposób realizować aplikację plastrów? Pokażemy konkretne sposoby plastrowania, które przełożą się na poprawę funkcjonowania motoryki małej.
 
POMOCE TERAPEUTYCZNE: „Zajęcia rewalidacyjne usprawniające motorykę małą, koordynację i manipulację”
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM - dedykowana konkretnym przypadkom.

Program kongresu8. grudnia 2023 r.
godz. 9:00 - 14:00

 

1 Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ASD

Anna Krawczyk
– identyfikacja, przykłady i metody terapeutyczne

Tematyka wykładu:

 • Przyczyny agresji i autoagresji – jak identyfikować trudne emocje, które prowadzą do napięcia u osób będących w spektrum autyzmu, neuroatypowych i z niepełnosprawnością intelektualną?
 • CASE STUDY: Zachowania agresywne dzieci w spektrum, impulsywne napady złości, rozdrażnienie – jak sobie z nimi radzić? Skuteczne strategie reagowania.
 • CASE STUDY: Autoagresja (self-injuries behaviour, SIB) – nieoczywiste formy autoagresji, takie jak zaburzenia odżywiania, nadużywanie substancji i zachowania ryzykowne.
 • Metody terapeutyczne i ich stosowanie – zasady i procedury stosowanej analizy zachowania oraz wspieranie zachowań pozytywnych w terapii pacjentów z ASD, NI i osób neuroatypowych.
 • Omówienie metod AAC w przypadkach, w których problemy komunikacyjne doprowadziły do zachowań agresywnych u pacjentów z NI i ASD.
 
Sesja Q&A z prelegentem!
Materiały dla uczestników: Checklista – postępowanie wobec agresywnego dziecka.
 

2 Deficyty w zakresie kompetencji społecznych a trudności w budowaniu relacji u osób z NI lub ASD

dr Krystyna Pomorska
– metody terapeutyczne w przeciwdziałaniu zachowaniom niepożądanym osób z NI lub ASD

Tematyka wykładu:

 • Różne formy zaspokajania potrzeb (także emocjonalnych i relacyjnych) u osób z NI lub ASD. Jak uwzględniać je w terapii i codziennych interakcjach z pacjentami o nietypowym rozwoju?
 • Jak zastąpić zachowanie niepożądane zachowaniami akceptowalnymi społecznie? Modyfikacja czynników związanych z zachowaniami niepożądanymi – metody i techniki postępowania.
 • Skuteczne sposoby wspierania samodzielności i inicjatywy u osób z NI lub ASD w przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności i uzależnienieniu od podpowiedzi.
 • Rozwijanie pożądanych zachowań przystosowawczych, czyli skuteczne metody kształtowania praktycznych umiejętności poznawczych i społecznych koniecznych do niezależnego funkcjonowania osób z NI lub ASD w codziennym życiu.
 • CASE STUDY: niewłaściwe oddziaływania wobec osoby z NI lub ASD - wpływ na obraz własnej osoby, funkcjonowanie społeczne oraz nasilenie objawów psychopatologicznych.
 
Sesja Q&A z prelegentem!
Materiały dla uczestników: Scenariusze rozwijające umiejętności społecznych
 

3 Zdrowie psychiczne osób nastoletnich w spektrum autyzmu z niezgodnością płciową. Jak być wystarczająco dobrym wsparciem?

dr Izabela Fornalik

Tematyka wykładu:

 • Współczesne rozumienie niezgodności płciowej
 • Tożsamość płciowa osób w spektrum autyzmu – co mówią najnowsze badania?
 • Czy transpłciowy nastolatek/nastolatka w spektrum autyzmu doświadcza podwójnego wykluczenia i stresu mniejszościowego?
 • Gdy płeć przypisana przy urodzeniu nie pasuje do mojej tożsamości – jakie to niesie konsekwencje dla zdrowia psychicznego? Jak być dobrym wsparciem dla osób nastoletnich i ich rodziców w placówce?
 • Jaka pomoc specjalistyczna jest potrzebna i jakie są szanse na uzyskanie tej pomocy w Polsce?
 
Sesja Q&A z prelegentem!
Materiały dla uczestników: Checklista – zdrowie psychiczne osób z NI
 

4 Normy rozwojowe a zaburzenia zachowań seksualnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną

Katarzyna Paszkowska
– jakie są skuteczne metody wspierania rozwoju seksualnego?

Tematyka wykładu:

 • Przełamanie własnego wstydu w pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną i osobą z ASD – co może pomóc opiekunowi i terapeucie w adresowaniu zachowań seksualnych pacjentów?
 • Edukacja seksualna osób z NI – sposoby dostosowania poziomu do możliwości pacjenta, by efektywnie przekazać wiedzę. Jak rozmawiać z młodzieżą z NI o ich seksualności?
 • Masturbacja i inne zachowania stymulujące u osób będących w spektrum autyzmu – wyzwania terapeutyczne i metody pracy. Jak reagować na niekontrolowane zachowania, które mają na celu pozbycie się napięcia seksualnego?
 • CASE STUDY: Jak wprowadzić skuteczny trening masturbacyjny oraz naukę samokontroli.
 • Schematy płciowe i mity dotyczące seksualności osób z NI oraz osób neuroatypowych, a także ich wpływ na samoocenę.
 
Sesja Q&A z prelegentem!
Materiały dla uczestników: Scenariusze – edukacja seksualna
 

Certyfikowane warsztaty pokongresowe

 
mgr Joanna Pyzik
WARSZTAT 1

Skuteczne narzędzia monitorowania pracy z podopiecznymi z zaburzeniami rozwojowymi

 • Dlaczego kluczowe w wyborze strategii terapeutycznych jest szczegółowe rozpoznanie potrzeb dziecka i jakich narzędzi do tego użyć?
 • Metody monitorowania postępów uczestników zajęć terapeutycznych –wzory arkuszy obserwacyjnych, metod badawczych, skali postępów.
 • Omówienie wybranych prób obserwacji terapeutycznej oceniających kwestie motoryczne, emocjonalno-społeczne, komunikacyjne.
 • Ewaluacja działań terapeutycznych – pomysły z gabinetów, przykładowe gotowe arkusze ewaluacyjne, sprawozdania okresowe, wnioski do dalszej pracy.
 • Przełom w terapii – ścieżki postępowania, gdy terapia nie działa, stajemy w miejscu lub zachodzi regres terapeutyczny.
Justyna Kapuścińska – Kozakiewicz
WARSZTAT 2

Diagnoza terapeutyczna potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 • Jakie standardy diagnozy to absolutne „must have” każdego gabinetu, na przykładzie diagnozy dziecka z ASD.
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę diagnozując pacjentów poniżej/powyżej 3 r.ż.
 • Jak weryfikować poprawność postawionej diagnozy? Kiedy należy cofnąć się w procesie diagnostycznym i jak to zrobić?
 • Pułapki diagnostyczne – jak ich uniknąć – case study na przykładzie procesu diagnostycznego dziecka z opóźnionym rozwojem ruchowym.
 • Diagnoza dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi – specyfika wywiadu, współpraca interdyscyplinarna z innymi specjalistami.
 • Nieklasyczne pomoce diagnostyczne – przykłady w układzie „zaburzenie – wskazówki diagnostyczne”.

TEGO BĘDZIEMY UCZYĆ

 
 
Identyfikowanie nieoczywistych form autoagresji
Na co szczególnie zwrócić uwagę, by w porę wychwycić niebezpieczne zachowanie osoby z NI lub z ASD?
Efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w praktyce terapeutycznej
Jak wesprzeć terapię przy pomocy AI lub narzędzi cyfrowych, by w pełni wykorzystać rozwój technologiczny?
Identyfikacja celów terapeutycznych kluczem do skutecznego dobrania ćwiczeń – praktyczne wskazówki
Jak w pełni wykorzystać potencjał ćwiczeń do wielotorowego rozwoju podopiecznego?
Zastosowanie poznawczo-behawioralnego podejścia terapeutycznego u podopiecznych z problemami zdrowia psychicznego
Jak wspierać kryzys zdrowia psychicznego u osób z NI i osób neuroatypowych?
 

Co wyróżnia nasze wydarzenie?


WARSZTATOWY CHARAKTER

Eksperci analizując konkretne przypadki, pokażą wypracowane przez lata techniki terapeutyczne - pod ich okiem nauczysz się nowoczesnego podejścia do terapii zajęciowej i otrzymasz jasne wskazówki przydatne w diagnozie terapeutycznej oraz techniki monitorowania postępów podppiecznego.


SESJE PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Łączymy naukę z praktyką i po każdym panelu umożliwiamy przedyskutowanie przypadków z własnego gabinetu z prowadzącymi.


EKSPERCI-PRAKTYCY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Podczas Kongresu swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki terapeutycznej podzielą się m.in.: dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, dr Edyta Janus, dr hab. Emilia Mikołajewska, dr Ewa Bartelmus. Dostarczymy Państwu najnowszą wiedzę w oparciu o praktykę wielu specjalistów!

Kto powinien wziąć udział?

 

Do udziału w Kongresie zapraszamy w szczególności pedagogów specjalnych, terapeutów, pedagogów, którzy w codziennej pracy terapeutycznej poszukują nowych metod pracy i pragną rozwijać swój warsztat terapii zajęciowej. Ponadto z prezentowanych dobrych praktyk, skorzystają również studenci pedagogiki specjalnej, psycholodzy, nauczyciele.

Kup biletWeź udział w konferencji

 
Do końca promocji pozostało:
 

Pula biletów promocyjnych jest ograniczona

Bilet na Konferencję
Udział w Kongresie online
   
  zł brutto
 
Bilet na Konferencję + warsztat I
Udział w Kongresie online i warsztacie I
   
  zł brutto
 
Bilet na Konferencję + warsztat II
Udział w Kongresie online i warsztacie II
   
  zł brutto
 
Bilet na Konferencję + warsztat I i II
Udział w Kongresie online i dwóch warsztatach
   
  zł brutto
 

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU I WIEDZY!

 
Nasza działalność przez lata rozwijała się podążając za trendami rynku oraz potrzebami klientów. Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów.
Wśród naszych czasopism znajdziesz między innymi: Terapia Specjalna, Forum Logopedy, Głos Pedagogiczny.

DLACZEGO ORGANIZOWANE PRZEZ NAS WYDARZENIA SĄ NAJLEPSZE?

 
NIESZABLONOWY ZAKRES ZAGADNIEŃ
Eksperci zainspirują do poszerzania horyzontów i w szerokiej perspektywie przedstawią praktyczne zastosowanie kinesiotapingu w terapii ręki,terapii taktylnej, Modelu KAWA czy Metody Snoezelen. . Teoria przełożona na działanie praktyczne.
INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE
Kompleksowy przegląd metod. Skuteczne techniki do wprowadzenia od zaraz w jednym miejscu – przedstawiamy innowacje do zastosowania w praktyce terapeutycznej.
EKSPERCI - PRAKTYCY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
Podczas kongresu swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki podzielą się certyfikowani terapeuci i instruktorzy SI, terapeuci zajęciowi i fizjoterapeuci.
ZAINSPIRUJ SIĘ NAJNOWSZYMI METODAMI PRACY W TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Zobacz, jak wykorzystać terapię taktylną, model KAWA, metodę Snoezelen i kinesiotaping w terapii zajęciowej, jak zorganizować zajęcia uwzględniające założenia treningu umiejętności dnia codziennego oraz jak zaplanować terapię z wykorzystaniem treningu poznawczego.

Weź udział w kongresie jeżeli:

 
 • Chcesz nauczyć się nowych, konkretnych metod pracy w terapii zajęciowej oraz poznać zestaw technik i metod pracy umożliwiających indywidualne podejście.
 • Szukasz inspiracji do natychmiastowego wykorzystania w gabinecie/placówce – pomysłów, technik, metod polecanych i sprawdzonych przez specjalistów.
 • Zależy Ci, aby poznać gotowe pomysły na działania terapeutyczne oparte na kinesiotapingu, poprawiające motorykę małą.
 • Chcesz dowiedzieć się, jakie narzędzia terapeutyczne stosować do monitorowania postępów Twojego podopiecznego, co pomoże Ci w dostosowywaniu zajęć i dopasowywaniu ćwiczeń.
 • Chcesz otrzymać praktyczne wskazówki, jak poprawnie przeprowadzić diagnozę terapeutyczną, co pomoże Ci uniknąć błędów i pułapek diagnostycznych.
Weź udział

Partnerzy

 

KontaktMasz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Kontakt dla uczestników

Paulina Lemiszewska

wyślij email