Brak wyników
Ogólnopolski Kongres Pedagogów Specjalnych i Terapeutów

Interdyscyplinarne metody terapeutyczne w pracy z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i ASD

Jak prowadzić i zwiększyć efektywność wielokierunkowej terapii wspierającej rozwój społeczno-emocjonalny, poznawczy oraz rozwój zmysłów?

Formuła:online
+ 7 dni dostępu do nagrania
Do startu wydarzenia pozostało:
 

Podczas tegorocznej edycji!

STAWIAMY W 100% NA
INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE!

Zaprezentujemy schematy kompleksowego postępowania terapeutycznego z wykazem metod i technik udzielania efektywnego wsparcia w rozwoju sfery społecznej, emocjonalnej, poznawczej oraz zmysłów. Praktycy z aż 4 dziedzin zaprezentują konkretne metody terapeutyczne, które wykorzystasz w swojej codziennej pracy z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną!

Patronat

Top tematy:

 • 5 kluczowych metod terapeutycznych w pracy z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i ASD

  – efektywne sposoby na planowanie i prowadzanie wielokierunkowej terapii uwzgledniającej predyspozycje podopiecznych.

 • Analiza case study wraz z propozycjami konkretnych rozwiązań opartych na metodzie TUS

  - kształtowanie umiejętności: inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie konwersacji.

 • Teoria Poliwagalna w praktyce szkolnej i gabinetowej

  - gotowe pomysły na działania terapeutyczne, oparte na regulowaniu stopnia pobudzenia układu nerwowego wpływające na efektywność prowadzonych terapii.

 • Certyfikowany warsztat: Metoda nauczania precyzyjnego jako efektywny sposób na wypracowanie płynnych reakcji u podopiecznych.

Tego będziemy uczyć:

diversity_1
Efektywne kształtowanie umiejętności społecznych u Twoich podopiecznych
Jak w praktyce określać założenia, zasady organizacji zajęć TUS i cele terapeutyczne w zależności od wieku, potencjału oraz indywidulanych predyspozycji podopiecznego? Jak uniknąć błędów podczas realizacji zajęć?
psychology
Teoria poliwagalna w praktyce terapeutycznej – praktyczne wskazówki
W jaki sposób za pomocą Terapii Poliwagalnej, wykorzystującej terapeutyczną moc nerwu błędnego podnieść efektywność prowadzonych terapii?
tips_and_updates
Indywidualne metody prowadzenia terapii
W jaki sposób dobrać metody prowadzenia terapii SI w pracy z dzieckiem z ASD, aby przynosiły jak najlepsze efekty?
matter
Regulacja emocji i wyciszanie trudnych zachowań
Jak zastosować techniki oddechowe, relaksacyjne oraz mindfulness w regulacji emocji, aby w pełni wykorzystać możliwości podopiecznego?
stream
Planowanie interdyscyplinarnej terapii usprawniającej rozwój emocjonalny, społeczny oraz zmysłów
Jak zaplanować interdyscyplinarną terapię wykorzystując metody wspierające, m.in. terapię tańcem oraz integrację sensoryczną w pracy z podopiecznym z ASD oraz z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu?

Co wyróżnia nasze wydarzenie?

Program kongresu

Poznaj tematy tegorocznych wykładów

Kongres: schedule 9.00 - 15.30
Warsztaty: schedule 15.45 - 17.45
Blok 1
Terapia tańcem i ruchem
jako sprawdzony sposób na wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych
zdjęcie prelegenta

Tomasz Kuta Psycholog, logopeda, pedagog.

contact_support Sesja Q&A z prelegentem - dedykowana konkretnym przypadkom

W tej części przeanalizujemy proces rozwijania kluczowych kompetencji emocjonalno-społecznych u podopiecznych z NI. Skupimy się na wykorzystaniu terapii tańcem w praktyce poprzez zaprezentowanie ćwiczeń i zabaw ruchowych, które rozwijają sferę emocjonalną dziecka i pozwalają na niewerbalne wyrażanie uczuć.

 • Jak wykorzystać ruch do budowania pozytywnej samooceny i interakcji społecznych w pracy z osobami NI oraz jak przenieść te umiejętności do codziennego funkcjonowania – omówienie kluczowych elementów w terapii tańcem.
 • W jaki sposób konstruować zajęcia oraz dobrać muzykę i inne elementy stymulujące ruch, aby osiągnąć wyznaczone cele terapeutyczne? - praktyczne wskazówki dotyczące planowania zajęć w zależności od poziomu niepełnosprawności podopiecznego.
 • Case study z gabinetu: Techniki pracy z podopiecznym wycofanym, nieśmiałym, mającym problemy z komunikowaniem własnych potrzeb – przykłady działań do zastosowania od ręki w gabinecie.
 • ĆWICZENIA RUCHOWE: Jak wykorzystać taniec w terapii i dostosować go do indywidualnych potrzeb podopiecznych?- gotowe propozycje ćwiczeń, choreografii, zabaw oddechowych, opowieści łączących ruch z wyobrażeniami.
Blok 2
Wykorzystanie Teorii Poliwagalnej w praktyce terapeutycznej
- jak skutecznie podnieść efektywność prowadzonej terapii oraz pomóc podopiecznym osiągnąć gotowość do uczenia się?
zdjęcie prelegenta

Krystyna Jacków-Sowa Terapeuta Integracji Sensorycznej

contact_support Sesja Q&A z prelegentem - dedykowana konkretnym przypadkom

W tej części omówimy Teorię Poliwagalną jako nowoczesną i skuteczną metodę wspomagającą terapię podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu.

Pokażemy gotowe pomysły na działania terapeutyczne, oparte na regulowaniu stopnia pobudzenia układu nerwowego wpływające na efektywność prowadzonych terapii.

Poznacie ćwiczenia wyciszające, relaksujące i oddechowe, redukujące stres zarówno u dziecka, jak i u dorosłego.

 • Zaspokojenie potrzeb ciała i mózgu jako punkt wyjścia efektywnej pracy z podopiecznym – omówienie kluczowych elementów terapii opartej na Teorii Poliwagalnej – przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę.
 • Case study: Emocjonalna Góra, czyli strefy regulacji i ich wpływ na samopoczucie i funkcjonowanie dziecka oraz przebieg terapii – przedstawienie przykładów ich zastosowania
  • Przypadek nr 1: 6-letni chłopiec z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Przypadek nr 2: 15-letni chłopiec ze spektrum autyzmu
 • NEUROĆWICZENIA: Gimnastyka Neuronalna dla regulacji pracy układu nerwowego – jak wykorzystać trening uważność, trening oddechowy i techniki manualne podczas codziennych zajęć z podopiecznymi z różnymi dysfunkcjami i stopniem niepełnosprawności, aby wspierać regulację emocji, wyciszyć układ nerwowy oraz zwiększyć gotowość do uczenia się.
Blok 3
Zastosowanie technik TUS
w pracy z podopiecznym z NI oraz ASD w nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych
zdjęcie prelegenta

Katarzyna Mierzejewska Pedagog specjalny, trener TUS, terapeuta SI

zdjęcie prelegenta

Magdalena Godlewska Psycholog, trener TUS, terapeuta, mediator

contact_support Sesja Q&A z prelegentem - dedykowana konkretnym przypadkom

W tej części na przykładach pokażemy, jak efektywnie zaplanować zajęcia z TUS dla podopiecznych z NI i ASD .

Krok po kroku omówimy techniki wykorzystywane w TUS oraz wskażemy, jak uniknąć błędów podczas realizacji zajęć.

UWAGA!
Podczas wystąpienia zostaną wykorzystane materiały audiowizualne ilustrujące konkretne przykłady.

 • Na co warto zwrócić uwagę podczas planowania zajęć z zakresu TUS? – jak w praktyce określać założenia, zasady organizacji zajęć i cele terapeutyczne w zależności od wieku, potencjału oraz indywidulanych predyspozycji podopiecznego.
 • W przypadku jakiego rodzaju trudności i zaburzeń psychicznych rekomendowane jest stosowanie TUS, a w jakich przypadkach metoda ta nie znajduje zastosowania?
 • Kluczowe techniki wykorzystywane w treningu umiejętności społecznych oraz strategie ułatwiające naukę generalizacji – praktyczne wskazówki dla terapeutów.
 • Case study: Analiza przypadków wraz z propozycjami konkretnych rozwiązań terapeutycznych opartych na metodzie TUS:
  • Przypadek nr 1: Józek, lat 14, chłopiec z zespołem Williamsa, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym. Kształtowanie umiejętności: inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie rozmowy,
  • Przypadek nr 2: Lila, lat 16, dziewczynka z syndromem ASD, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym. Kształtowanie umiejętności: aktywne słuchanie i zadawanie pytań.
  • Przypadek nr 3: Jurek, 4 lata, dziecko z ASD, lekka niepełnosprawność intelektualna. Kształtowanie umiejętności: dołączania do zabawy oraz radzenia sobie z odmową w zabawie.
Blok 4
Jak efektywnie wspierać funkcjonowanie sensoryczne dzieci ze spektrum autyzmu?
– wykorzystanie terapii integracji w codziennej pracy terapeuty
zdjęcie prelegenta

Agnieszka LemańskaPedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

contact_support Sesja Q&A z prelegentem – dedykowana konkretnym przypadkom

W tej części na konkretnych przykładach prelegentka zaprezentuje holistyczne spojrzenie na podopiecznego, biorąc pod uwagę profil sensoryczny dziecka istotny w praktyce terapeutycznej. Dodatkowo pokaże, jak skutecznie zaplanować dietę sensoryczną i zbudować strategie postępowania w przypadku zachowań autostymulujących.

 • Jak rozpoznać potrzeby sensoryczne pacjentów? Jak zaplanować tzw. „przerwy sensoryczne” oraz dobrać aktywności, które będą pobudzać lub wyciszać podopiecznych? – przykłady z praktyki terapeuty.
 • Jak skutecznie skonstruować „dietę sensoryczną” w zależności od potrzeb podopiecznego, by realnie wpływała na poprawę funkcjonowania układu nerwowego? – kluczowe zasady wraz z zaprezentowaniem przykładowych diet.
 • PRATYKA: Jak poradzić sobie z przeciążeniem sensorycznym u podopiecznego? Jakie są pierwsze, fizjologiczne sygnały przeciążenia sensorycznego oraz jak pracować z podopiecznym, aby przeciążenia uniknąć? Czym są organizujące strategie sensoryczne i jak je wprowadzać?
 • ĆWICZENIA RUCHOWE: Zachowania autostymulujące – jakie strategie terapeutyczne postępowania z sensoryzmami są skuteczne, a których warto unikać?

Zobacz zaproszenie od naszych prelegentów!

Prelegenci

Poznaj naszych ekspertów

Zyta Czechowska
Terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej, współautorka projektu „SPEcjalna edukacja cyfrowa”, Nauczyciel Roku 2019
Tomasz Kuta
Psycholog, logopeda, pedagog.
Magdalena Godlewska
Psycholog, trener TUS, terapeuta, mediator.
Krystyna Jacków-Sowa
Psycholog, trener TUS, terapeuta, mediator.
Agnieszka Lemańska
Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.
Jolanta Majkowska
wicedyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, współautorka bloga specjalni.pl
Katarzyna Mierzejewska
Pedagog specjalny, trener TUS, trener dziecięcy kompetencji społecznych, terapeuta integracji sensorycznej, dogoterapeuta.
Marta Sierocka-Rogala
Certyfikowany analityk zachowania BCBA, oligofrenopedagog, logopeda.

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w Kongresie zapraszamy w szczególności pedagogów specjalnych, terapeutów, pedagogów, którym zależy na zbudowaniu efektywnej i interdyscyplinarnej terapii rozwijającej umiejętności społeczno-emocjonalne swoich podopiecznych z NI.

Ponadto z prezentowanych dobrych praktyk, skorzystają również studenci pedagogiki specjalnej, psycholodzy, nauczyciele.

Zaufaj naszemu
doświadczeniu i wiedzy

Działamy na rynku od ponad dwudziestu lat.

Nasza działalność przez lata rozwijała się podążając za trendami rynku oraz potrzebami klientów

Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów. Wśród naszych czasopism znajdziesz między innymi:

open_in_new Terapia Specjalna, open_in_new Głos Pedagogiczny, open_in_new Forum Logopedy, open_in_new Charaktery, open_in_new Małe Charaktery, open_in_new Mindful Kids

Partnerzy

Kup bilet

Weź udział w konferencji

Do końca promocji pozostało:
 

Pula biletów jest ograniczona

Kongres
 
zł brutto
arrow_forward Sprawdź
Kongres + Warsztat
Metoda nauczania precyzyjnego
‌‌
zł brutto
arrow_forward Sprawdź

Dlaczego

organizowane przez nas wydarzenia są najlepsze?

 • NIESZABLONOWY ZAKRES ZAGADNIEŃ Eksperci zainspirują do poszerzania horyzontów i w szerokiej perspektywie przedstawią praktyczne zastosowanie efektywnych metod wprost z gabinetu – ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi z ASD oraz NI. Teoria przełożona na działanie praktyczne.
 • INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE Kompleksowy przegląd metod. Skuteczne techniki do wprowadzenia od zaraz w jednym miejscu – przedstawiamy innowacje do zastosowania w praktyce terapeutycznej.
 • EKSPERCI - PRAKTYCY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM Podczas kongresu swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki podzielą się certyfikowani terapeuci i instruktorzy SI, pedagodzy specjalni, trenerzy TUS.
 • ZAINSPIRUJ SIĘ NAJNOWSZYMI METODAMI PRACY I HOLISTYCZNYM SPOJRZENIEM NA PACJENTA Zobacz, jak wykorzystać terapię integracji sensorycznej w pracy pedagoga specjalnego, jak zorganizować zajęcie uwzględniające założenia treningu umiejętności społecznych oraz jak zaplanować terapię z wykorzystaniem elementów terapii tańcem w pracy z osobami z NI.
 

Co o kongresie mówią osoby z branży

Oto kilka opinii na temat ostatniej edycji wydarzenia

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Opiekun merytoryczny
Marta Łyskawińska
wyślij e-mail
contact_support
Współpraca i reklama
Adrianna Białas
tel. 570 559 716 wyślij e-mail