Wykłady
WYKŁAD 2
Wdrażanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej u osób z NI
Katarzyna Włodarczyk
logopeda kliniczny, oligofrenopedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny.
Stypendystka Rett University; pierwszy w Polsce certyfikowany terapeuta PODD, w trakcie szkolenia trenerskiego i superwizji Gayle Porter; pracuje głównie z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną; współzałożycielka i Wiceprezes Zarządu „generAACji” – Fundacji na rzecz Zawsze Dostępnej Komunikacji (AAC) i Technologii Wspomagającej (AT); autorka i współautorka szkoleń organizowanych przez Fundację; prowadzi własną działalność terapeutyczną „kontAACty. Dostęp do komunikacji dla każdego”.
Wybierz Bilet Dla Siebie!
Ruszyła przedsprzedaż biletów