Brak wyników
PROGRAM KONGRESU.
3.12.2021 r.
godz. 10.00–16.00
CZĘŚĆ WYKŁADOWA
WYKŁAD INAUGURACYJNY
Determinanty jakości życia w dorosłości
Dowiesz się, jak właściwie rozpoznać i kształtować obszary przyczyniające się do rozwoju samodzielności i zaradności osobistej osób z NI podczas pracy terapeutycznej.
 
WYKŁAD 1
Wspieranie niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną – praktyczne rozwiązania
Poznasz efektywne techniki rozwijania umiejętności wspierających niezależne funkcjonowanie, możliwości zastosowania wideomodelowania oraz przykłady oddziaływań wspierających naukę umiejętności samoobsługowych.
 • Znaczenie umiejętności związanych z niezależnym funkcjonowaniem dla pełnojakościowego funkcjonowania w dorosłości osób z NI. Omówienie kluczowych obszarów, które należy uwzględnić w pracy z podopiecznym.
 • Kluczowe techniki rozwijające umiejętności. Jak efektywnie dobrać i sprofilować działania terapeutyczne, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pojawienia się konkretnej umiejętności.
 • Jak wykorzystać i wprowadzać wideomodelowanie w pracy z osobami z NI – wskazówki dla terapeutów.
 • Przykłady oddziaływań wspierających naukę umiejętności samoobsługowych, czynności domowych oraz spędzania czasu wolnego.
WYKŁAD 2
Wdrażanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej u osób z NI
Dowiesz się, w jaki sposób przeprowadzić skuteczną diagnozę podopiecznego oraz jak efektywnie zaplanować proces wprowadzania AAC wspierający kształtowanie autonomii. Ponadto prelegentki zaprezentują kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę, dobierając słownictwo do książki do komunikacji.
 • Planowanie procesu wprowadzania AAC wspierającego kształtowanie autonomii. Na co zwrócić uwagę, aby nasze działania były efektywne i dostosowane do potrzeb oraz możliwości podopiecznych.
 • Kiedy, komu i w jaki sposób wprowadzać AAC? Skuteczna diagnoza jako punkt wyjścia w pracy z osobą z trudnościami w komunikowaniu się.
 • Jakich słów potrzebuje użytkownik AAC – praktyczne wskazówki dla terapeutów dotyczące doboru słownictwa do książki do komunikacji.
 • Strategia modelowania (Aided Language Stimulation). Czym jest modelowanie i jak modelować, aby być dobrym partnerem komunikacyjnym dla użytkownika AAC?
WYKŁAD 3
Strategie uczenia spokojnego zachowania i samokontroli osób z NI
Prelegentka na konkretnych przykładach zaprezentuje, jak efektywnie uczyć podopiecznych zachowań pożądanych oraz co można zrobić, aby utrzymać osiągnięte efekty na stałym poziomie.
 • Ocena funkcji zachowania. Czym jest funkcja zachowania i dlaczego określenie warunków, które wywołują zachowania trudne, jest tak istotne w pracy terapeuty – praktyczne wskazówki.
 • Trudności wynikające z niewyeliminowania trudnych zachowań przed osiągnięciem dorosłości. Jak sobie z nimi poradzić w codziennej pracy.
 • Co robić, gdy zachowania problemowe pojawią się u podopiecznych i jak im zapobiegać? Kluczowe zasady pracy z osobami przejawiającymi trudne zachowania.
 • „Proteza na zachowanie”, czyli jak „obudować” zachowanie, aby utrzymać je na właściwym poziomie.
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE
 16:30 - 18:30
WARSZTAT
Późna interwencja behawioralna – wykorzystanie technik kontroli zachowania oraz strategii uczenia w nauce spokojnego zachowania.
Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z opracowanym przez autorki systemem MEBIK, czyli kompilacją technik uczenia i kontroli zachowania, charakteryzującą się wysoką efektywnością. Praca warsztatowa odbywać się będzie na materiale filmowym ilustrującym wdrożenie poszczególnych oddziaływań i korzyści z tego wynikające.
 • Kiedy i w jakich przypadkach należy sięgnąć po techniki późnej interwencji – omówienie na konkretnych przykładach.
 • Omówienie specyficznych technik terapeutycznych w MEBIK i ich zastosowania w kontroli zachowań trudnych.
 • Specyficzne strategie uczenia w MEBIK – przykłady ich zastosowania w rozwijaniu zachowań deficytowych.
 • Analiza przypadku: w jaki sposób włączać techniki MEBIK w kompleksowy program pacjenta dorosłego z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, przejawiającego skrajnie trudne zachowania.
 16:30 - 18:30
WARSZTAT
Responsywny partner komunikacyjny – jak efektywnie przygotować się do komunikacji z użytkownikami AAC.
AAC jako wsparcie podopiecznych niemówiących lub niefunkcjonalnie posługujących się mową stało się częścią szkolnej rzeczywistości. Jak przygotować się do komunikowania w placówce, gabinecie z podopiecznymi – użytkownikami AAC? Jak prostymi technikami wesprzeć ich w nauce zdobywania nowych umiejętności i byciu częścią społeczności?
Podczas warsztatu przećwiczymy formy niedyrektywnego wsparcia podopiecznych ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.
 • Kto to jest partner komunikacyjny? - omówienie na konkretnych przykładach.
 • Modele przygotowania partnerów komunikacyjnych – najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę, aby doskonalić swoje umiejętności.
 • Ograniczenia systemu AAC – praktyczne wskazówki, jak sobie z tym poradzić.
 • Omówienie technik uczenia opisowego, przekazu uproszczonego oraz adekwatnego zadania pytania w codziennej pracy – ćwiczenie praktyczne wraz z prelegentem.
 • Przykłady rozwiązań wspierających przygotowanie partnerów komunikacyjnych.