Wykłady
WYKŁAD 1
Wspieranie niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną – praktyczne rozwiązania
Warsztat
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE
Późna interwencja behawioralna – wykorzystanie technik kontroli zachowania oraz strategii uczenia w nauce spokojnego zachowania.
Ewa Kuliga
psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta i superwizor behawioralny.
mgr psychologii, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta i superwizor behawioralny, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej UMIEM prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej; od 2006 r. wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, od 2002 r. prowadzi kursy i szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania i zaburzeń rozwojowych w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego; wykładowca SWPS; Kierownik Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB oraz Zespołu Interwencji Kryzysowej PSTB, członek Stowarzyszenia PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego, psycholog w Ośrodku Wspierania Rodziny i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Raciborzu, członek Kapituły PLTB, współautorka projektu „SYSABA – Systemu wsparcia ośrodków behawioralnych pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi”.
Nela Grzegorczyk-Dłuciak
Katarzyna Włodarczyk
Wybierz Bilet Dla Siebie!
Ruszyła przedsprzedaż biletów