Brak wyników
Kongres Terapii Specjalnej - Twoja szansa na rozwój zawodowy
Zarejestruj się w najniższej cenie tylko do 18 marca » po tym terminie ceny wzrosną! »
24.05.2024
OGÓLNOPOLSKI KONGRES PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
I TERAPEUTÓW
 

Innowacyjne techniki pracy
z podopiecznymi z zaburzeniami rozwojowymi

Terapia taktylna – Model KAWA – Metoda Snoezelen - Kinesiotaping

 
Konferencja online
Dostęp do nagrania na 7 dni!
Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 
PODCZAS TEGOROCZNEJ EDYCJI!
 

STAWIAMY W 100% NA NOWOCZESNE METODY PRACY! Zaprezentujemy innowacyjne i zgodne ze światowymi trendami techniki wykorzystywane w terapii zajęciowej. Praktycy z aż 4 dziedzin zaprezentują konkretne metody terapeutyczne w różnych obszarach terapii zajęciowej, m.in. z wykorzystanie terapii taktylnej, modelu KAWA, modelu Snoezelen i kinesiotapingu.

Nowości w tegorocznej edycji!

 
 
 
Panele i warsztaty
4 panele tematyczne + 2 warsztaty
 
 
 
Premiera!
Workbook w pracy z osobami neuroatypowymi!
 
 
AI w terapii
AI w terapii osób
z NI i ASD!
 
 
6 Case study
- analiza przypadków z gabinetów terapeutycznych
 
 
Q&A
Sesje Q&A z najlepszymi ekspertami-praktykami
 

TOP TEMATY

 
 
 • Nowości terapeutyczne bazujące na najnowszych trendach i badaniach – nowoczesne i aktualne podejście do terapii zajęciowej w ramach rozwijania umiejętności podstawowych, ogólnych i specjalistycznych.
 • Wskazówki dotyczące integracji terapii taktylnej z innymi metodami terapeutycznymi, aby stworzyć holistyczny i kompleksowy program terapeutyczny dla dziecka m.in. w spektrum autyzmu lub NI.
 • Metoda Snoezelen – pokażemy w jaki sposób stworzyć Salę Doświadczenia Świata we własnym gabinecie terapeutycznym oraz w jaki sposób zrealizować Salę Doświadczenia Świata we własnej praktyce terapeutycznej.
 • Kinesiotaping w terapii ręki jako efektywny sposób na usprawnienie całej ręki i układu ruchowego.
 • Model KAWA w procesie terapii zajęciowej jako wsparcie pacjenta w obliczu problemów wynikających z uwarunkowań społeczno-kulturowych.
 

Prelegenci

 
 
Zobacz więcej

dr n. kf. Ewa Bartelmus

 
Zobacz więcej

dr Edyta Janus

Psycholog, socjolog, terapeuta
Zobacz więcej

dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Terapeutka, doktor nauk humanistycznych, filozofka
Zobacz więcej

Emilia Mikołajewska

Fizjoterapeutka, doktor nauk biologicznych w zakresie biologii medycznej o specjalności fizjoterapia, doktor habilitowany nauk o zdrowiu
Zobacz więcej

mgr Joanna Pyzik

Licencjonowany terapeuta behawioralny, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta
Zobacz więcej

Justyna Kapuścińska – Kozakiewicz

Nauczyciel i pedagog

Program Kongresu

 
 
BLOK 1

TERAPIA TAKTYLNA w pracy z podopiecznymi z zaburzeniami rozwoju

W tej części prowadząca przedstawi istotę i cele terapii taktylnej w kontekście pracy z dziećmi z zaburzeniami ruchowymi, NI czy ASD. Zaprezentuje konkretne techniki i narzędzia, które można zastosować w codziennej praktyce terapeutycznej.
dr n. kf. Ewa Bartelmus
 • Terapia taktylna jako wsparcie funkcjonowania układu nerwowego i dotykowego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Zastosowanie dotyku głębokiego oraz dotyku powierzchniowego podczas terapii taktylnej u dziecka w spektrum autyzmu, zaburzeniami ruchowymi oraz NI.
 • Wskazówki do zindywidualizowania procesu terapeutycznego - jak dopasować dany rodzaj stymulacji oraz jego natężenie do potrzeb podopiecznego.
 • Przykłady aktywności terapeutycznych z wykorzystaniem techniki masażu i stymulacji zmysłu dotyku.
 
POMOCE TERAPEUTYCZNE: ebook „Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami integracji sensorycznej”
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM - dedykowana konkretnym przypadkom.
BLOK 2

Model KAWA w praktyce terapeutycznej jako efektywne narzędzie w terapii zajęciowej

W tej części zaprezentujemy najnowsze trendy w terapii zajęciowej i przedstawimy przykłady treningu umiejętności terapeutycznych, które może zastosować każdy terapeuta. Przedstawimy czym jest model KAWA oraz w jaki sposób można go zastosować w codziennej pracy terapeutycznej.
dr Edyta Janus
 • Najnowsze trendy w terapii zajęciowej – nowe spojrzenie przykłady działań i ćwiczeń wspierających rozwój umiejętności podstawowych, ogólnych i specjalistycznych terapeuty zajęciowego z zakresu nowoczesnej terapii zajęciowej.
 • Komunikacja i mowa ciała w codziennej pracy terapeutycznej – przedstawienie praktycznego treningu kompetencji terapeutycznych, które pozwolą na swobodne projektowanie oddziaływań terapeutycznych.
 • Model KAWA – przykład zastosowania modelu w procesie terapii zajęciowej. W jaki sposób model KAWA pomaga w lepszym rozumieniu uwarunkować społeczno-kulturowych podopiecznego? Gotowe przykłady zastosowania modelu w pracy z podopiecznym.
 
POMOCE TERAPEUTYCZNE: ebook „Terapia filmem jako forma wspomagania umiejętności radzenia sobie z emocjami”
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM - dedykowana konkretnym przypadkom.
BLOK 3

Metoda Snoezelen jako terapia wielozmysłowa nastawiona na wsparcie podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi

W tej części przedstawimy metodę Sali Doświadczania Świata i sposób jej wykorzystywania w terapii zajęciowej z dziećmi z młodzieżą z różnymi zaburzeniami. Zaprezentujemy przykłady zastosowania terapii wielozmysłowej w pracy indywidualnej i grupowej.
dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann
 • Terapia wielozmysłowa – czym jest terapia w Sali Doświadczania Świata? Jak wykorzystać metodę Snoezelen do pracy terapeutycznej?
 • Niedyrektywność stymulacji w Sali Doświadczania Świata - JAKIE bodźce, KIEDY i DLA KOGO? Wskazania i przeciwwskazania w kontekście różnych grup uczestników.
 • Niedyrektywność interakcji w Sali Doświadczania Świata - CO mówić, KIEDY i W JAKI SPOSÓB? Komunikacja werbalna i niewerbalna z uczestnikami podczas sesji
 
WARSZTAT TERAPEUTYCZNY: prezentacja technik pracy, które może zastosować terapeuta w metodzie Snoezelen z różnymi grupami uczestników.
POMOCE TERAPEUTYCZNE: ebook „Stymulacja sensoryczna metodą motoryczno-słuchowo-narracyjną”
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM - dedykowana konkretnym przypadkom.
BLOK 4

Kinesiotaping w terapii ręki – propozycje ćwiczeń w poprawie motoryki małej

Prelegentka pokaże, w jaki sposób stosować kinesiotaping w terapii ręki. Zostaną omówione rodzaje plastrów, ich funkcje oraz sposób realizacji kinesiotapingu.
Emilia Mikołajewska
 • ABC Kinesiotapingu – co terapeuta i pedagog powinien wiedzieć na temat kinesiotapingu? Jakie są właściwości i rodzaje plastrów? Czy kolor plastra ma znaczenie?
 • Możliwości i ograniczenia kinesiotapingu – gdzie można zastosować plastrowanie? Jakie zachować środki ostrożności, m.in. przy oklejaniu dzieci?
 • Kinesiotaping w terapii ręki – jakie są specyficzne potrzeby terapii ręki i jak można je spełniać przy użyciu plastrów? Kiedy kinesiotaping pełni funkcję wspierającą?
 • Przykłady zastosowania kinesiotapingu w terapii ręki – w jaki sposób realizować aplikację plastrów? Pokażemy konkretne sposoby plastrowania, które przełożą się na poprawę funkcjonowania motoryki małej.
 
POMOCE TERAPEUTYCZNE: „Zajęcia rewalidacyjne usprawniające motorykę małą, koordynację i manipulację”
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM - dedykowana konkretnym przypadkom.

Program kongresu8. grudnia 2023 r.
godz. 9:00 - 14:00

 

1 Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ASD

Anna Krawczyk
– identyfikacja, przykłady i metody terapeutyczne

Tematyka wykładu:

 • Przyczyny agresji i autoagresji – jak identyfikować trudne emocje, które prowadzą do napięcia u osób będących w spektrum autyzmu, neuroatypowych i z niepełnosprawnością intelektualną?
 • CASE STUDY: Zachowania agresywne dzieci w spektrum, impulsywne napady złości, rozdrażnienie – jak sobie z nimi radzić? Skuteczne strategie reagowania.
 • CASE STUDY: Autoagresja (self-injuries behaviour, SIB) – nieoczywiste formy autoagresji, takie jak zaburzenia odżywiania, nadużywanie substancji i zachowania ryzykowne.
 • Metody terapeutyczne i ich stosowanie – zasady i procedury stosowanej analizy zachowania oraz wspieranie zachowań pozytywnych w terapii pacjentów z ASD, NI i osób neuroatypowych.
 • Omówienie metod AAC w przypadkach, w których problemy komunikacyjne doprowadziły do zachowań agresywnych u pacjentów z NI i ASD.
 
Sesja Q&A z prelegentem!
Materiały dla uczestników: Checklista – postępowanie wobec agresywnego dziecka.
 

2 Deficyty w zakresie kompetencji społecznych a trudności w budowaniu relacji u osób z NI lub ASD

dr Krystyna Pomorska
– metody terapeutyczne w przeciwdziałaniu zachowaniom niepożądanym osób z NI lub ASD

Tematyka wykładu:

 • Różne formy zaspokajania potrzeb (także emocjonalnych i relacyjnych) u osób z NI lub ASD. Jak uwzględniać je w terapii i codziennych interakcjach z pacjentami o nietypowym rozwoju?
 • Jak zastąpić zachowanie niepożądane zachowaniami akceptowalnymi społecznie? Modyfikacja czynników związanych z zachowaniami niepożądanymi – metody i techniki postępowania.
 • Skuteczne sposoby wspierania samodzielności i inicjatywy u osób z NI lub ASD w przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności i uzależnienieniu od podpowiedzi.
 • Rozwijanie pożądanych zachowań przystosowawczych, czyli skuteczne metody kształtowania praktycznych umiejętności poznawczych i społecznych koniecznych do niezależnego funkcjonowania osób z NI lub ASD w codziennym życiu.
 • CASE STUDY: niewłaściwe oddziaływania wobec osoby z NI lub ASD - wpływ na obraz własnej osoby, funkcjonowanie społeczne oraz nasilenie objawów psychopatologicznych.
 
Sesja Q&A z prelegentem!
Materiały dla uczestników: Scenariusze rozwijające umiejętności społecznych
 

3 Zdrowie psychiczne osób nastoletnich w spektrum autyzmu z niezgodnością płciową. Jak być wystarczająco dobrym wsparciem?

dr Izabela Fornalik

Tematyka wykładu:

 • Współczesne rozumienie niezgodności płciowej
 • Tożsamość płciowa osób w spektrum autyzmu – co mówią najnowsze badania?
 • Czy transpłciowy nastolatek/nastolatka w spektrum autyzmu doświadcza podwójnego wykluczenia i stresu mniejszościowego?
 • Gdy płeć przypisana przy urodzeniu nie pasuje do mojej tożsamości – jakie to niesie konsekwencje dla zdrowia psychicznego? Jak być dobrym wsparciem dla osób nastoletnich i ich rodziców w placówce?
 • Jaka pomoc specjalistyczna jest potrzebna i jakie są szanse na uzyskanie tej pomocy w Polsce?
 
Sesja Q&A z prelegentem!
Materiały dla uczestników: Checklista – zdrowie psychiczne osób z NI
 

4 Normy rozwojowe a zaburzenia zachowań seksualnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną

Katarzyna Paszkowska
– jakie są skuteczne metody wspierania rozwoju seksualnego?

Tematyka wykładu:

 • Przełamanie własnego wstydu w pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną i osobą z ASD – co może pomóc opiekunowi i terapeucie w adresowaniu zachowań seksualnych pacjentów?
 • Edukacja seksualna osób z NI – sposoby dostosowania poziomu do możliwości pacjenta, by efektywnie przekazać wiedzę. Jak rozmawiać z młodzieżą z NI o ich seksualności?
 • Masturbacja i inne zachowania stymulujące u osób będących w spektrum autyzmu – wyzwania terapeutyczne i metody pracy. Jak reagować na niekontrolowane zachowania, które mają na celu pozbycie się napięcia seksualnego?
 • CASE STUDY: Jak wprowadzić skuteczny trening masturbacyjny oraz naukę samokontroli.
 • Schematy płciowe i mity dotyczące seksualności osób z NI oraz osób neuroatypowych, a także ich wpływ na samoocenę.
 
Sesja Q&A z prelegentem!
Materiały dla uczestników: Scenariusze – edukacja seksualna
 

Certyfikowane warsztaty pokongresowe

 
mgr Joanna Pyzik
WARSZTAT 1

Skuteczne narzędzia monitorowania pracy z podopiecznymi z zaburzeniami rozwojowymi

 • Dlaczego kluczowe w wyborze strategii terapeutycznych jest szczegółowe rozpoznanie potrzeb dziecka i jakich narzędzi do tego użyć?
 • Metody monitorowania postępów uczestników zajęć terapeutycznych –wzory arkuszy obserwacyjnych, metod badawczych, skali postępów.
 • Omówienie wybranych prób obserwacji terapeutycznej oceniających kwestie motoryczne, emocjonalno-społeczne, komunikacyjne.
 • Ewaluacja działań terapeutycznych – pomysły z gabinetów, przykładowe gotowe arkusze ewaluacyjne, sprawozdania okresowe, wnioski do dalszej pracy.
 • Przełom w terapii – ścieżki postępowania, gdy terapia nie działa, stajemy w miejscu lub zachodzi regres terapeutyczny.
Justyna Kapuścińska – Kozakiewicz
WARSZTAT 2

Diagnoza terapeutyczna potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 • Jakie standardy diagnozy to absolutne „must have” każdego gabinetu, na przykładzie diagnozy dziecka z ASD.
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę diagnozując pacjentów poniżej/powyżej 3 r.ż.
 • Jak weryfikować poprawność postawionej diagnozy? Kiedy należy cofnąć się w procesie diagnostycznym i jak to zrobić?
 • Pułapki diagnostyczne – jak ich uniknąć – case study na przykładzie procesu diagnostycznego dziecka z opóźnionym rozwojem ruchowym.
 • Diagnoza dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi – specyfika wywiadu, współpraca interdyscyplinarna z innymi specjalistami.
 • Nieklasyczne pomoce diagnostyczne – przykłady w układzie „zaburzenie – wskazówki diagnostyczne”.

TEGO BĘDZIEMY UCZYĆ

 
 
Identyfikowanie nieoczywistych form autoagresji
Na co szczególnie zwrócić uwagę, by w porę wychwycić niebezpieczne zachowanie osoby z NI lub z ASD?
Efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w praktyce terapeutycznej
Jak wesprzeć terapię przy pomocy AI lub narzędzi cyfrowych, by w pełni wykorzystać rozwój technologiczny?
Identyfikacja celów terapeutycznych kluczem do skutecznego dobrania ćwiczeń – praktyczne wskazówki
Jak w pełni wykorzystać potencjał ćwiczeń do wielotorowego rozwoju podopiecznego?
Zastosowanie poznawczo-behawioralnego podejścia terapeutycznego u podopiecznych z problemami zdrowia psychicznego
Jak wspierać kryzys zdrowia psychicznego u osób z NI i osób neuroatypowych?
 

Co wyróżnia nasze wydarzenie?


WARSZTATOWY CHARAKTER

Eksperci analizując konkretne przypadki, pokażą wypracowane przez lata techniki terapeutyczne - pod ich okiem nauczysz się nowoczesnego podejścia do terapii zajęciowej i otrzymasz jasne wskazówki przydatne w diagnozie terapeutycznej oraz techniki monitorowania postępów podppiecznego.


SESJE PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Łączymy naukę z praktyką i po każdym panelu umożliwiamy przedyskutowanie przypadków z własnego gabinetu z prowadzącymi.


EKSPERCI-PRAKTYCY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Podczas Kongresu swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki terapeutycznej podzielą się m.in.: dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, dr Edyta Janus, Emilia Mikołajewska, dr Ewa Bartelmus. Dostarczymy Państwu najnowszą wiedzę w oparciu o praktykę wielu specjalistów!

Kto powinien wziąć udział?

 

Do udziału w Kongresie zapraszamy w szczególności pedagogów specjalnych, terapeutów, pedagogów, którzy w codziennej pracy terapeutycznej poszukują nowych metod pracy i pragną rozwijać swój warsztat terapii zajęciowej. Ponadto z prezentowanych dobrych praktyk, skorzystają również studenci pedagogiki specjalnej, psycholodzy, nauczyciele.

Kup biletWeź udział w konferencji

 
Do końca promocji pozostało:
 

Pula biletów promocyjnych jest ograniczona

Bilet na Konferencję
Udział w Kongresie online
   
  zł brutto
 
Bilet na Konferencję + warsztat I
Udział w Kongresie online i warsztacie I
   
  zł brutto
 
Bilet na Konferencję + warsztat II
Udział w Kongresie online i warsztacie II
   
  zł brutto
 
Bilet na Konferencję + warsztat I i II
Udział w Kongresie online i dwóch warsztatach
   
  zł brutto
 

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU I WIEDZY!

 
Nasza działalność przez lata rozwijała się podążając za trendami rynku oraz potrzebami klientów. Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów.
Wśród naszych czasopism znajdziesz między innymi: Terapia Specjalna, Forum Logopedy, Głos Pedagogiczny.

DLACZEGO ORGANIZOWANE PRZEZ NAS WYDARZENIA SĄ NAJLEPSZE?

 
NIESZABLONOWY ZAKRES ZAGADNIEŃ
Eksperci zainspirują do poszerzania horyzontów i w szerokiej perspektywie przedstawią praktyczne zastosowanie kinesiotapingu w terapii ręki,terapii taktylnej, Modelu KAWA czy Metody Snoezelen. . Teoria przełożona na działanie praktyczne.
INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE
Kompleksowy przegląd metod. Skuteczne techniki do wprowadzenia od zaraz w jednym miejscu – przedstawiamy innowacje do zastosowania w praktyce terapeutycznej.
EKSPERCI - PRAKTYCY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
Podczas kongresu swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki podzielą się certyfikowani terapeuci i instruktorzy SI, terapeuci zajęciowi i fizjoterapeuci.
ZAINSPIRUJ SIĘ NAJNOWSZYMI METODAMI PRACY W TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Zobacz, jak wykorzystać terapię taktylną, model KAWA, metodę Snoezelen i kinesiotaping w terapii zajęciowej, jak zorganizować zajęcia uwzględniające założenia treningu umiejętności dnia codziennego oraz jak zaplanować terapię z wykorzystaniem treningu poznawczego.

Weź udział w kongresie jeżeli:

 
 • Chcesz nauczyć się nowych, konkretnych metod pracy w terapii zajęciowej oraz poznać zestaw technik i metod pracy umożliwiających indywidualne podejście.
 • Szukasz inspiracji do natychmiastowego wykorzystania w gabinecie/placówce – pomysłów, technik, metod polecanych i sprawdzonych przez specjalistów.
 • Zależy Ci, aby poznać gotowe pomysły na działania terapeutyczne oparte na kinesiotapingu, poprawiające motorykę małą.
 • Chcesz dowiedzieć się, jakie narzędzia terapeutyczne stosować do monitorowania postępów Twojego podopiecznego, co pomoże Ci w dostosowywaniu zajęć i dopasowywaniu ćwiczeń.
 • Chcesz otrzymać praktyczne wskazówki, jak poprawnie przeprowadzić diagnozę terapeutyczną, co pomoże Ci uniknąć błędów i pułapek diagnostycznych.
Weź udział

Partner Główny

 

Partnerzy

 

KontaktMasz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Kontakt dla uczestników

Paulina Lemiszewska

wyślij email