Brak wyników

Poznaj naszych

Prelegentów

Zyta Czechowska

Terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej, współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „SPEcjalna edukacja cyfrowa”, Nauczyciel Roku 2019

Współautorka książki “Jak nie zgubić dziecka w sieci?”. Właściciel i dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 25 lat terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „SPEcjalna edukacja cyfrowa” i autorka wielu branżowych publikacji.

Laureatka ogólnopolskich konkursów edukacyjnych. Prowadzi warsztaty i szkolenia Rad Pedagogicznych. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK.

Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trener Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie.

Jest czynnym Ambasadorem programu eTwinning i Genially Polska. Ambasadorka marki W. Kruk.

Prelekcje

Panel Specjalny
9.12.2022, godz. xx:xx

Pedagog specjalny w placówce ogólnodostępnej

od 1.09.2022 zgodnie z wymaganiami MEN

Tomasz Kuta

Psycholog, logopeda, pedagog.

Absolwent studiów z zakresu podstaw psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji, a także Trener Treningu Umiejętności Społecznych. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros. Superwizor dla osób ubiegających się o certyfikat Edukatora Arteterapii SAP Kajros. Dyrektor ds. doskonalenia zawodowego Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Instytut Edukacji Psychologii i Terapii w Gliwicach. Asystent w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych Politechniki Krakowskiej (Centrum Pedagogiki i Psychologii). Psycholog w Akademickim Punkcie Konsultacji Psychologiczno- Pedagogicznych Politechniki Krakowskiej.

Prelekcje

Blok 1
9.12.2022, godz. xx:xx

Terapia tańcem i ruchem

jako sprawdzony sposób na wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych

Magdalena Godlewska

Psycholog, trener TUS, terapeuta, mediator.

Od 10 lat intensywnie zajmuje się treningiem umiejętności społecznych. Współautorka filmów modelowych TUS, współorganizatorka turnusów TUS. Prowadzi szkolenia TUS dla nauczycieli na terenie całej Polski. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego. Prowadzi kompleksowe diagnozy psychologiczne, terapie indywidualne oraz konsultacje wychowawcze, a także terapie dzieci z wyzwaniami rozwojowymi oraz wspiera rodziny w trudnej sytuacji. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty umiejętności społecznych i wychowawczych oraz publikuje artykuły o tematyce psychologicznej. Pracuje w przedszkolu integracyjnym Bałabajka w Warszawie.

Prelekcje

Blok 1
9.12.2022, godz. 10:00

Zastosowanie technik TUS

w pracy z podopiecznym z NI oraz ASD w nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych

Krystyna Jacków-Sowa

Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Fizjoterapeuta, pedagog, wykładowca akademicki, Ekspert Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej, Dyrektor Ośrodka Terapii i Wspierania Rozwoju Balans w Poznaniu.

Prelekcje

Blok 2
9.12.2022, godz. xx:xx

Wykorzystanie Teorii Poliwagalnej w praktyce terapeutycznej

– jak skutecznie podnieść efektywność prowadzonej terapii oraz pomóc podopiecznym osiągnąć gotowość do uczenia się

Agnieszka Lemańska

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

Od ponad 20 lat zgłębia tajniki autyzmu pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu w Polsce i za granicą. Właścicielka i założycielka Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks”. Współpracuje z warszawskimi uczelniami prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów m.in. na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od kilku lat aktywnie współpracuje z ośrodkami terapeutycznymi i placówkami edukacyjnymi na terenie Rosji, Kazachstanu i Ukrainy, prowadząc szkolenia dla specjalistów i konsultacje dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

Prelekcje

Blok 4
9.12.2022, godz. xx:xx

Jak efektywnie wspierać funkcjonowanie sensoryczne dzieci ze spektrum autyzmu?

– wykorzystanie terapii integracji w codziennej pracy terapeuty

Jolanta Majkowska

Wicedyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, współautorka bloga propagującego wykorzystanie multimediów i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Nauczycielka dyplomowana z 20-letnim stażem, wicedyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od lat wdraża w szkole specjalnej nowoczesne technologie. Autorka stron internetowych, materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, projektów, programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Współautorka bloga propagującego wykorzystanie multimediów i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną www.specjalni.pl oraz bloga tikzklasa.blogspot.com.

Ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trenerka Mistrzów Kodowania. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.

Prelekcje

Panel Specjalny
9.12.2022, godz. xx:xx

Pedagog specjalny w placówce ogólnodostępnej

od 1.09.2022 zgodnie z wymaganiami MEN

Katarzyna Mierzejewska

Pedagog specjalny, trener TUS, trener dziecięcy kompetencji społecznych, terapeuta integracji sensorycznej, dogoterapeuta.

Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego. Doświadczenie w pracy pedagogicznej zdobywała współtworząc Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel. Od 20 lat prowadzi zajęcia pedagogiczne oraz zajęcia dogoterapii m.in. dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, zespołem Williamsa. Od 7 lat intensywnie zajmuje się treningiem umiejętności społecznych. Współautorka filmów modelowych TUS, współorganizatorka turnusów TUS. Prowadzi szkolenia TUS dla nauczycieli na terenie całej Polski. Pracuje w przedszkolu integracyjnym Bałabajka w Warszawie.

Prelekcje

Blok 1
9.12.2022, godz. 10:00

Zastosowanie technik TUS

w pracy z podopiecznym z NI oraz ASD w nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych

Marta Sierocka-Rogala

Certyfikowany analityk zachowania BCBA, oligofrenopedagog, logopeda

Od ponad 20 lat pracuje z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Współzałożycielka i dyrektor programowy Fundacji Scolar, wykładowca akademicki.

Główne zainteresowania: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i poszukiwanie skutecznych metod uczenia, które pozwalają na wypracowanie funkcjonalnych umiejętności.

Prelekcje

Warsztat I
9.12.2022, godz. 16.00

Metoda nauczania precyzyjnego

jako efektywny sposób na wypracowanie płynnych reakcji u podopiecznych z NI i ASD